Müügitingimused

Üldised tingimused

1.1. Üldised tingimused kehtivad VKM Motors veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja veebipoe omaniku VKM Motors OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. VKM Motors OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.vkmmotors.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Kaupade ostmine toimub läbi VKM Motors OÜ kodulehe www.vkmmotors.ee.

1.5. www.vkmmotors.ee koduleheküljel tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud tingimustega ja on nendega nõus.

 

Ostu vormistamine

2.1. Klient lisab meelepärased tooted ostukorvi ja sooritab läbi e-poe tellimuse.

2.1.1. Klient valib endale sobiliku makseviisi: pangalink, krediitkaart, PayPal.

2.1.2. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

2.2. Pärast ostu kinnitamist saadetakse Kliendi e-mailile tellimuse kinnitus.

2.3. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on maksimaalselt 2 kalendripäeva jooksul tellimuse eest tasunud VKM Motors OÜ arvelduskontole 100% ulatuses.

 

Tellitud kauba eest tasumine

3.1. Tellimuse eest sobiliku makseviisi valib klient veebipoe ostukorvis enne tellimuse kinnitamist. VKM Motors veebipoes saadaval makseviisid on Eesti pankade pangalingid, krediitkaarti makse, Paypal.

 

Kauba kohaletoimetamine

4.1. Kaupa saadetakse kõikidesse Euroopa riikidesse ning erikokkuleppel ka mujale.

4.2 Kauba saatmise eest tasub klient.

4.3 Tarneviisi valib klient. Võimalikud tarneviisid Eestis on Itella SmartPOST pakiautomaat, Omniva pakiautomaadid ning rahvusvahelise saadetise korral erikokkuleppel sõltuvalt kaubast ning tarnekohast.

4.4 Laos olevad kaubad pannakse kliendile teele pärast makse laekumist maksimaalselt kolme tööpäeva jooksul. Tellimisega kaupade puhul on tarneaja info kuvatud vahtult tootelehel. Ka info kauba laoseisu kohta on kuvatud tootelehel.

 

Tellimusest taganemine

5.1. Kui posti vahendusel tellitud kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada. Toote tagastamisest tuleb VKM Motors OÜ kliendituge enne postitamist teavitada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, saates info aadressile shop@vkmmotors.ee.

5.1.2. Tagastus tuleb VKM Motors OÜ-ni toimetada 14 päeva jooksul alates tagastuse teavituse ärasaatmisest.

5.2. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

5.3. Raha tagastatud tellimuse eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest VKM Motors OÜ-ni (VÕS §56 lg 3).

5.3.1. VKM Motors OÜ tagastab Kliendile lisaks toote summale ka tellimisel tasutud postikulu, kui Klient tagastab tellimuse täies ulatuses.

5.3.2. Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

5.4. Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

5.5. Kui kaup on kahjustusega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu VKM Motors OÜ. Segaduste vältimiseks palume eelnevalt Kliendil defektist/valest tootest VKM Motors OÜ-d e-maili teel teavitada.

5.6.Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, kompenseerib Klient toote väärtuse kahanemise.

5.7. VKM Motors OÜ ei vastuta värvierinevuste eest, mis võivad tuleneda kuvarite erinevast seadistusest Kliendi ja VKM Motors OÜ monitoride vahel.

5.8. Kui Klient teeb postituse valesse pakiautomaati või valele aadressile, ei toimu VKM Motors OÜ poolt antud paki pealekorjet ning see suunatakse Kliendile tagasi. Uue postituse postikulu jääb samuti Kliendi kanda.

 

Pretensiooni esitamise tähtaeg ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1.Vastavalt Võlaõigusseadusele § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama VKM Motors OÜ.

6.2. Kui tootel esineb esimest korda puudus, valib Müüja, millist õiguskaitsevahendit kohaldatakse (kas toode parandatakse või asendatakse).

6.3. Kui toote parandamine või asendamine tekitab Kliendile põhjendamatuid ebameeldivusi (sh ka korduvalt paranduses viibimine) võib Klient lepingust taganeda ning kogu makstud raha tagasi nõuda (VÕS § 223 lg 3).

6.4. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile shop@vkmmotors.ee järgneva infoga:

6.4.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;

6.4.2. kaebuse esitamise kuupäev;

6.4.3. tellimise kuupäev;

6.4.4. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;

6.4.5. VKM Motors OÜ-le esitatav nõue;

6.4.6. arve number, võimalusel lisada arve koopia.

6.5. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul pärast defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda VKM Motors OÜ-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

6.6. VKM Motors OÜ ei vastuta:

6.6.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

6.6.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

6.6.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. VKM Motors OÜ vastutab Kliendi ees VKM Motors OÜ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab VKM Motors OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4. VKM Motors OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

 

Muud tingimused

8.1. VKM Motors OÜ kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. VKM Motors OÜ ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja VKM Motors OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui VKM Motors OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

8.4. VKM Motors OÜ-l on õigus valida oma klientuuri.

8.4.1. Kui tellimus on Kliendi poolt sooritatud ning VKM Motors OÜ ei soovi antud Klienti teenindada, tühistatakse tellimus ning arve tasutuse korral tagastatakse Kliendile raha 14 päeva jooksul.